IRL Noorte volikogu: Organiseeritud kerjamine tuleb Tallinnas peatada

IRL Noorte volikogu võttis täna, 29. novembril toimunud kohtumisel vastu seisukoha, et Tallinna Linnavalitsus peab tegelema organiseeritud kerjamise tõkestamisega pealinnas.

IRL Noorte volikogu ühines konservatiivse noorteorganisatsiooni Tallinna klubi esimehe Eleri Rattaseppa ülekutsega peatada organiseeritud kerjamineTallinnas. „Organiseeritud kerjamine on vastuolus inimõigustega ja rikub üldist linnapilti ning tekitab hirmu pealinna inimestes. Lisaks on kerjamine loomadega inimeste petmine, millega tihti kaasneb loomade väärkohtlemine,“ ütles Rattasepp.

„Saadame Tallinna linnavõimule üleskutse ja konkreetsed ettepanekud organiseeritud kerjamise peatamiseks Tallinnas. IRL Noorte volikogu avaldus organiseeritud kerjamise tõkestamise kohta rõhutab probleemi tõsisust,“ lisas Eleri Rattasepp.

IRL Noorte Tallinna klubi esimees juhtis eelmisel nädalal tähelepanu oma Facebooki kontol ja Postimehe arvamusartiklis organiseeritud kerjamise ohtlikkusele ja likvideerimise vajalikkusele. Facebooki postitust jagas üle 1500 inimese.

IRL Noored on konservatiivse maailmavaatega noori ühendav poliitiline noorteorganisatsioon Eestis.

Linda Eichler kutsus täna Hirvepargis peetud kõnekoosolekul Eesti arvamusliidreid olema vähem naiivsed

IRL Noorte esinaine Linda Eichler juhtis täna Hirvepargis peetud kõnekoosolekul tähelepanu asjaolule, et Eesti arvamusliidritel on tihti kalduvus naiivsusele. Eichleri sõnul ei ole kõik mis esmapilgul tundub moodne ja kaasahaarav kaugeltki Eesti riigi huvides. Eichler nimetas Harta 12 ja Edward Snowdeni debatte.

„Kuigi täna peame kahe aasta tagust Harta 12 võimuihaluseks, siis vahetult pärast selle avaldamist jõudsid üleskutsega kaasa minna mitmed arvamusliidrid ja ühiskonnas lugupeetud inimesed. Eesti suvräänsuse hoidmise seisukohalt on vajalik enne väga tähelepanelikult mõelda, kui minna kaasa neomarksistliku üleskutsetega, kus kutsutakse looma parlamendi, presidendi ja valitsuse ülest institutsiooni,” rääkis Eichler.

„Sarnane olukord on ka Edward Snowdeni paljastustega. Ka teda kiputi vahetult pärast lekke avalikuks tulekut tunnustama kui vilepuhujat. Jällegi seal hulgas ka mitmete arvamusliidrite poolt. Tänaseks on mõistetud, et tegemist oli naiivsusega, sest meie peamist liitlast Ameerika Ühendriike kahjustav tegevus ei saa olla Eestile mitte kuidagi kasulik,” lisas Eichler.

IRLi Rahvakogu

Loe edasi...

IRL-i valimisprogrammid on alati olnud kõige sisulisemad ja erand ei ole seegi kord. Meie parimad eksperdid on juba 2015 Riigikogu valimiste programmi projektiga töötanud läbi suve.

Selleks, et saaksid nende töö tulemused üle vaadata ja oma sõna sekka öelda, korraldame sellel aastal IRL-i suvepäevad talgutena - MÕTTETALGUTENA.

Koguneme selleks 24. augustil algusega kell 11:30 Tallinna Lauluväljaku Klaassaalis, kus sarnaselt RAHVAKOGUGA, arutleva demokraatia meetodil, vaagime Eesti elu kõige olulisemaid küsimusi ja lahendusi neile.

Tõsisele mõttetööle järgneb korralik pidu. Reserveerige aegsasti see päev oma kalendrites! Täpsustatud päevakava ja detailsem info saabub varsti.
 

Registreeri siin

Linda Eichler: Otsustamatus - Euroopa pidur

Loe edasi...

Euroopa on nagu teleri ees istuv ja õlut rüüpav pensionieelikust mees: mugav, laisk ja vormist väljas. Initsiatiivikus ja ostustavus on jäänud aastakümnete taha. Komfortse eluga on jõutud ära harjuda ja nüüd on parem ümbritsevas maailmas toimuvat kõrvalt vaadata, mitte ise osalemise ja otsustamisega vastutust võtta. See kehtib suure osa Euroopa, aga ka Eesti tänaste otsustajate kohta.

Üks suuremaid probleeme on noorte tööpuudus. Euroopas on 5,5 miljonit töötut alla 25 aastast noort. See on ca 23% kogu vanusegrupist. Tänaste Euroopa otsustajate vastus noorte tööpuudusega võitlemiseks on Noortegarantii, mida sotsialistid Euroopas ja Eestis reklaamivad kui imerohtu.

IRL Noorte Euroopa Parlamendi valimiste kandidaadi platvorm

Loe edasi...

Seisukohad

  • Julgeolek. Seisan selle eest, et Euro-Atlandi ruumis tsementeeruks arusaam Eestist kui kindlasti kaitstud riigist. Seda vaatamata keerulisele julgeolekuolukorrale ja Venemaa agressiivsusele. Nagu Norra ja samuti ka Rootsi ning Soome.
  • Noorte tööpuuduse vähendmiseks seisan väikeste ja keskmiste ettevõtete tegevuse soodustamise eest. Selleks töötasime koos Euroopa Rahvapartei noorteorganisatsiooni YEPP meeskonnaga välja meetmete paketi. Koos YEPP uue põlvkonna Euroopa poliitikutega viime selle ka ellu.*
  • Võtame võimu bürokraatidelt tagasi. Poliitikuid saab rahvas valida, bürokraate mitte. Liige palju otsuseid sünnib kabinettides anonüümsete bürokraatide poolt. Seisan selle eest, et enam otsuseid tehtaks valitavate poliitikute poolt ja avalikult.

 

* http://youthepp.eu/smallbusiness/

 

Rahvuslik julgeolek, võitlus noorte tööpuuduse ja bürokraatiaga eeldab järgmise põlvkonna poliitikuid, kes suudavad välja pakkuda lahendusi nii Eesti kui ka Euroopa jaoks. Olen õppinud ja töötanud Tallinnas, Pariisis, Budapestis ning Brüsselis. Praegu tugevaima üle-Euroopalise poliitilise noorteorganisatsiooni YEPP asepresident. Just YEPP oli see, kes veenis Euroopa liidreid säilitama Erasmuse üliõpilasvahetuse programmi. YEPP meeskonnaga töötasime välja kolmeastmelise plaani tööpuuduse vähendamiseks, mille kiitis heaks Euroopa Ülemkogu.

Linda Eichler: kohane ja jää ellu

Loe edasi...

Moskva on pöördunud tagasi külma sõja reeglite juurde ja asunud oma ambitsiooni Nõukogu Liidu territooriumi ning poliitilise mõjuvõimu taastamisel ellu viima. Julgeoleku planeerijate ohuhinnangukaardid on punaste lipukestega kaetud nagu ei kunagi varem pärast Berliini müüri langemist.

Veel 2008. aasta Gruusia sündmuste järel väitsid nii mõnedki Venemaa suhtes vähem skeptilised analüütikud (eriti Poolast lääne poole jäävates riikides), et tegu on üksikjuhtumiga, mis on tingitud erinevatest pikka aega eksisteerinud asjaoludest nii Gruusias kui Venemaa sees. Pärast märtsi 2014 ei ole ühelgi otsustajate tasemel kahtlust, et tegemist on varem välja töötatud strateegilise kava järgmise sammu elluviimisega. Strateegia näeb ette hoida pidevat valmisolekut ja niipea kui võimalus on, astuda järgmine samm.

IRL Noored: Linda Eichleri ettepanekul võttis Euroopa Rahvapartei noortekogu vastu resolutsiooni Venemaaga sõjatööstuse alase koostöö lõpetamiseks Euroopa Liidu riikide tasemel

Loe edasi...

Täna, 5. aprillil 2014 võttis Euroopa Rahvapartei noorteorganisatsioon YEPP Küprosel toimunud kohtumisel vastu resolutsiooni, mille kohaselt Euroopa Liidu riikide valitsused peavad lõpetama militaarkoostöö Venemaaga.

„Seni on olnud juttu NATO kui institutsiooni koostööst Vene Föderatsiooniga, kuid mitte Euroopa riikide ja nende kaitsetööstuskontsernide koostööst. Viimane on aga olulisem ja märkimisväärselt mahukam,“ ütles YEPP asepresident ja IRL nimekirjas Euroopa Parlamenti kandideeriv Linda Eichler.

„Mistral ründelaevade müügist prantsuse laevatehaste DCNS and STX France poolt on juttu olnud, aga see on vaid jäämäe veepealne osa ja probleem on märksa laiem. Sellel samal Mistralil on komponente üle Euroopa, näiteks mootorid pärinevad Soome tehaselt Wärtsilä'lt...

Linda Eichler: küsimused Rõivase valitsusele

Loe edasi...

Uues koalitsioonilepingus on sõnu toetus või toetama 42 korral, kuid kust see raha tuleb ja kus on meetmed majanduse arenguks, küsib IRL Noorte aseesimees, Euroopa Rahvapartei noorteorganisatsiooni (YEPP) asepresident Linda Eichler Postimehe arvamusportaalis.

Värskelt avaldatud koalitsioonilepingus on selgelt põhirõhk toetuste suurendamisel, sekka mõned formaalsed ja halduskorralduslikud muudatused nagu kahe ministeeriumi asemel nelja moodustamine. Minul ei ole mitte midagi lastega perede toetamise vastu, kuid kui kulutused on suuremad kui tulud, järgneb maksejõuetus, võimalik palkade alandamine ja töötuse kasv. Kannatajateks on esmajoones just tundlikum osa ühiskonnast ehk need samad lastega pered, keda suurte loosungite saatel toetati. Ja majanduse konjunktuuri väljavaade paraku negatiivne...

Sirle Rosenfeldt: Riikliku toega laisaks

Loe edasi...

Mõnda aega tagasi käisid Noored Sotsiaaldemokraadid välja oma seisukohad noorte tööpuuduse vähendamiseks. Mõistlike ja arusaadavate seisukohtade hulka sattus ka mõni veidi vähem mõistlik mõte ning mõni sootuks utoopiline idee.

Noorte tööpuudus on probleem, millega tuleb tegeleda nüüd ja praegu. Küll peaks 2015. aastast hakkama kehtima noortegarantii, mille sisu on siiani pehmelt öeldes salapärane, kuid see on vaid suitsuga võitlemine. Oluliselt suuremat tähelepanu peame pöörama ennetustegevusele, et vältida tulevikus Y- või kasvõi Z-põlvkondade puhul taolise probleemi tekkimist.

Anna Peterson: Ülikool - edu võti?

Loe edasi...

Tänapäeval on väga laialt levinud arusaam, et eduni jõudmiseks on vaja esmalt omandada kraad ja siis tegudele asuda. Väga paljud minuvanused noored on asunud õppima lihtsalt selleks, et saada diplom, endil peas ketramas: ’’Vähemalt olen ma ülikoolis, peale lõpetamist lähen kohe tööle ja hakkan rikkaks’’. On neidki, kes on asunud õppima oma vanemate survel, kelle sõnul mõte mitteõppimisest on täielik jaburus ja võrdne allakäigu trepile astumisega.

Mina arvan, et ülalmainitud mõttelaadiga päris elus läbi ei löö. Ülikoolist peene pitsatitega paberi saamine ei garanteeri töökohta, veel vähem edu või rikkust.  See, et oled saanud ametliku paberi, kus on tunnistatud turundajaks, siis pole kohe tegemist suurepärase turundustalendiga, keda juhtivad ettevõtted pikisilmi uksed valla suurepärast töötasu teenima ootavad. Või siis olles õppinud riigiteadusi ei ole kohe automaatselt tegemist arvamusliidriga poliitmaastikul...

Alamkategooriaid