Jõulupidu

Loe edasi...Eelregistreerida saab kuni 11. detsember aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - kirja panna oma nimi, kontaktid, piirkond ning transpordisoov. 
 
Pileti hind:
5€ eelregistreerimisega kuni 11. detsember/ 6€ kohapeal/ kostüümiga tasuta.

Kõrgharidusreformist - vastus Juhan-Mart Salumäele

Loe edasi...

Ma ei saa nõustuda noorte sotsiaaldemokraatide haridusvaldkonna juhi, Juhan-Mart Salumäe kriitikaga kõrgharidusreformi ning õppetoetuste suunal (EPL, 29.10.2013.a.).

Seda olukorras, kus riigieelarvelised vahendid ülikoolide ja üliõpilaste sotsiaalsetesse garantiidesse on võrreldes teiste valdkondadega konkurentsitult enim kasvanud.Igasugune jutt selles, et kelleltki on midagi ära võetud, ei vasta tõele. Ülikoolide rahastamine riigieelarvest on oluliselt tõusnud ning noortele on loodud 4700 täiendavat tasuta õppekohta. Ülikoolidel ei ole enam õigust võtta täiskoormusel...

Tallinna võimuvahetusest pragmaatiliselt

Loe edasi...

20. oktoobril otsustatakse, kas Keskerakond ja Edgar Savisaar tähistavad 2015. aastal kümnendat järjestikkust aastat Tallinnas võimul või mitte. Ilmselt lõviosa käesoleva artikli lugejatest on ühel meelel, et hädavajalik on vahetus. 

Küll aga ei ole üksmeelt selles osas, kas toetada mõnda Tallinna kolmest tugevamast opositsioonierakonnast, ehk IRLi, Reformierakonda või Sotsiaaldemokraate või anda järgi kiusatusele hääletada mõne valimisliidu poolt.

IRL Noorte valimisplatvorm KOV 2017

Loe edasi...

IRL Noorte eesmärk on seista noorte huvide eest kohalikul ja üleriiklikul tasandil. Meie ühendus annab noortele võimaluse osaleda ühiskonnaelu kujundavates demokraatlikes otsustusprotsessides. Noori ei tohi käsitleda kui probleemi või kulu, vaid neid tuleb väärtustada. Võimaldades noortel omandada vajalikud oskused ja teadmised anname neile vahendid, mille abil saavad nad oma kodukohta kujundada. Isamaaline konservatiivne maailmavaade algabki just kodukohast (vallast, linnast). Noorte arvamust kuulda võttes on meil võimalik luua keskkond, kus nad sooviksid elada ka tulevikus ja sellest võidab terve ühiskond.

IRL Noorte peamised seisukohad 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel on:

 1. Kohalik omavalitsus peab seisma selle eest, et noored oleksid kaasatud otsustusprotsessidesse. Noortevolikogu esindaja(te)l peab olema õigus kaasa rääkida volikogu otsustes. Haldusreform peab suurendama noorte kaasatust.
 2. Ettevõtlus on prioriteet. Seame eesmärgiks noorte ettevõtlusaktiivsuse tõstmise kohaliku tasandi ettevõtlust edendavate organisatsioonide kaasabil (näiteks Rajaleidja, maakondlikud arenduskeskused jt).
 3. Toetame kaasava eelarve kasutusele võtmist kõikides omavalitsustes, eesmärgiga kaasata noori kohaliku elu edendamisse.
 4. Noortel peavad kodu lähedal olema piisavad ja taskukohased võimalused eneseteostuseks ja ühisteks tegevusteks. Seda nii spordis, kultuuris kui ka enesearendamises, eriti koolivaheaegadel.
 5. Iga omavalitsus peab suvevaheajal pakkuma õpilasmaleva võimalust oma piirkonna noortele, et edendada noorte tööharjumuse teket ning tugevdada sidet kogukonnaga.
 6. Noorte tööpuuduse vähendamiseks pakub omavalitsus koostöös ettevõtjatega erinevaid praktikavõimalusi noortele kodu lähedal, et noor oleks teadlik kodukoha võimalustest. Seejuures näitab kohalik omavalitsus eeskuju, pakkudes rohkem võimalusi praktikaks kõigis oma asutustes (sh. (linna)planeerimine, ettevõtluse korraldamine jne).
 7. Väärtustame emakeelt! Iga kohalik omavalitsus peab pakkuma eesti keele õpet võimalikult varakult.
 8. Tahame, et iga noor leiaks noortekeskuses huvitavat ja mitmekesist tegevust vaba aja sisustamiseks, selleks vaatame üle ning vajadusel parandame noortekeskuste eesmärke ja programme.
 9. Toetame sidusa ja rohelise elukeskkonna loomist. Peame oluliseks, et omavalitsuses oleks võimalik liigelda ühistransporti ja kergliiklusteid kasutades, vajadusel uuendame ning arendame ühistranspordi- ja kergliiklusteede võrgustikku.
 10. Toetame haridusinnovatsiooni ja hariduse paindlikkust. Peame oluliseks, et noor saaks omandada konkurentsivõimelist haridust talle sobival ajal ja viisil.
 11. Kohalik omavalitsus peab olema tulevikku vaatav. Oluline on kasutusele võtta uuenduslikke ja keskkonnasõbralikke lahendusi majandamisel ning teenuste pakkumisel.
 12. Kohalikud omavalitsused peavad rohkem tähelepanu pöörama noorte vaimsele ja füüsilisele tervisele.

Noored on tuleviku jõud! Noorte edasiviivad ideed muudavad elukeskkonna kaasaegseks, tulevikku vaatavaks ja keskkonnasõbralikumaks.

IRL Noored on jõud, mis kaasab noori ja teotahtelisi inimesi ning pakub neile võimaluse viia ennast kurssi Eesti asjadega ja võimalust ajada noorte asja paremini!

Noori tuleb kaasata otsustusprotsessidesse!

Loe edasi...

Paljud on kurtnud, et Eesti ühiskonnas on suureks probleemiks kaasamine. Liiga üldistav oleks väita, et kaasamist üldse ei toimu. Noored kurdavad, et linna/valla juhid ei võta nende mõtteid kuulda. Lahendusena võiksid omavalitsused kaasata kohalikud noortekogud või noortevolikogu omavalitsuse komisjonide töösse.

Mitmetes kohalikes omavalitsustes tegutsevad aktiivsed noortevolikogud, õpilasesindused jne. Usun, et näiteks haridus- ja kultuurikomisjonides oleks noortel palju kaasa rääkida. Linnajuhid näeksid läbi nende asju värskematena ning natuke teisenurga alt. KOVi üldisele arengule aitab see kindlasti tublisti kaasa.

Sotsialism pole lahendus!

Loe edasi...

Eurostati andmetel oli 2008. aastal 60 protsenti Eesti leibkondadest Euroopa Liidu 20 protsendi vaeseimate hulgas. Sotsiaalmeedias puhkes järjekordne pahameeletorm, näiteks antud uudislinki oli Facebookis jagatud teisipäeva varahommikuks ligi 200 korda ning uudise all kommentaarides manatakse tänast liberaalset Eesti majanduspoliitikat. Pole siis ime, kui hakkad ise ka mõtlema, et astmeline tulumaks ja prisked toetused on ainsad õlekõrred kodumaa päästmiseks!

Muidugi, selline statistika on häbiplekk meie rinnal. Eriti kui me paneme selle statistika kõrvale kuvandi Eestist kui Ida-Euroopa imelapsest. Tsiteerin Anders Åslundi, kes kirjutas 2011. aastal Moscow Timesis järgmist:“ Kõigist postkommunistlikest riikidest on reformide läbiviimisel kõige edukam...

Jõukuse kogumise tund koolikavva

Loe edasi...

Miks Eestis rikkad muutuvad aina rikkamaks ja vaesed aina vaesemaks, kuuleme tihtipeale küsitavat. Ja vastuseks kõlab enamasti, et selles on süüdi riik. Äkki on aga põhjus milleski muus, näiteks mõtteviisis.

Mis juhtuks, kui anda vaesele inimesele miljon? Enamik kulutaks selle nädalaga ning alles poleks midagi peale hunniku moodsa tehnika ja ilusate rõivaste. See ongi paljude unistus − osta endale võimalikult palju asju, mis teeksid temast rikka. Ega ikka ei tee küll. Targad inimesed teenivad oma vara pealt, et jõukust kasvatada.

Mälupoliitika teemalise seminari

Loe edasi...

IRL Noored korraldavad laupäeval, 29. juunil Tallinnas Okupatsioonide muuseumis mälupoliitika teemalise seminari. Seminari eesmärk on tegeleda mälupoliitika mõiste lahti mõtestamisega ja arutleda Euroopa ühise ajalookäsitlusega seonduvate probleemide üle. Seminar toimub koostöös partneritega Eestist ja Saksamaalt.

„Demokraatia on oma olemuselt habras ja tihti on just mineviku kogemuste hea tunnetus see, mis aitab ohtlikke kiusatusi nagu äärmuslus vätida,“ ütles IRL Noorte aseesimees Marek-Andres Kauts.

Euroopa Noortegarantii

Loe edasi...
Noortegarantii noorte töötusprobleemi ei lahenda Sirle Rosenfeldt IRL Noorte esimees Valitsus kiitis 17. jaanuaril heaks Euroopa Komisjoni algatusena noortegarantii, mis  peaks Eestis jõustuma 2015. aastal. Ehkki täiendõppe, ümberõppe ning palgatoetuse  võimaluste loomine on üllas mõte, süvendab programmi jõustumine õpitud abituse  efekti. Noortegarantii eesmärk on leevendada töötust ja hõlbustada noorte võimalusi  tööturul.
 
Liikmesriigid tagavad kõigile alla 25-aastastele noortele hiljemalt nelja kuu  möödudes töötuks jäämisest või formaalharidusest lahkumist haridustee jätkamise, töö- või koolituspakkumise. Et pärast nelja kuud tööst või koolist eemal olemist tuleb noortegarantii “appi”  motiveerima ja toetama, ei söanda noored tulevikus endale ise tööd otsida.

Kas vaenamine käib KÜ-aktivisti rolli juurde?

Loe edasi...

Erinevate kodanikuühiskonna (KÜ) aktivistide Facebooki seinal võib iga päev näha vaenamist ja alusetuid süüdistusi erinevate poliitikute ja ühiskonnategelaste aadressil. Põhjus on pigem tähelepanuvajaduses, mitte soov tekitada ühiskonnas diskussiooni.

Mõned kuud tagasi lugesin uudist, kus Ivo Linna ütles pärast oma Facebooki libakonto avastamist, et ta ei tunne interneti ja selle valude/võlude vastu huvi. Kuna väikese uudise juures oli üle saja kommentaari, siis kiikasin uudishimust ka kommentaariumisse. See oli viga: paljude poolt armastatud laulja oli võika sõimuga üle valatud. Jahmatav. Tahes-tahtmata tekkis küsimus, kes need anonüümsed kirjutajad on ja mis on nende taust ning motiivid vaenamiseks.

Alamkategooriaid