IRL Noored: Stockholmi mäss kinnitab, et multikulti ei ole Eesti jaoks

Loe edasi...

Eestis on käivitumas immigratsioonidebatt Euroopa Liidu väliste inimeste riiki lubamiseks. Võõrtööjõust räägitakse kui universaalsest rohust nii majanduse kui ka sotsiaalsüsteemi probleemide ja ääremaastumise lahendamiseks. IRL Noored soovivad juhtida tähelepanu Stochkholmis arenevatele sündmustele kui näitele, et liberaalne võõrtööjõu ja immigratsioonipoliitika ei sobi Eestile.

Stockholmis jätkuvad kolmandat päeva rahutused ja vägivald. Eeslinnas Husbys hävitatakse inimeste vara, sealhulgas lõhutakse autosid ja röövitakse kauplusi ning rünnatakse politseinikke. Husby on linnaosa, kus 81% linnaosa elanikest on esimest või teist põlve immigrandid.

IRL Noorte avaldus: e-riigi ekstremism on vaenav netikommentaatorlus

Loe edasi...

Konservatiivse maailmavaatega IRL Noored on seisukohal, et internetikommentaariumites valenimede all toorutsemine ja sõimlemiseks on on e-riigi ekstremism. Kahetsusväärsel kombel on Keskerakond ja Tallinna Linnavalitsus asunud netikommentaariumites valenimede all salvamist propageerima.

Ekstremismiks nimetatakse äärmustesse kalduvat käitumisviisi, kus oma eesmärkide saavutamiseks hüljatakse ettevaatlikkus teo tagajärgede ja teiste kahjustamise suhtes. Eestis ei avaldu ekstremism sellisena nagu oleme harjunud seda nägema rahvusvahelisest meediast vaid e-riigile omasel kujul internetis nn. netikommentaatori mentaliteedina. Valimatu sõim või vaenamine, nagu president Ilvesel säärast väljendusviisi tavaks nimetada on, ei too üldjuhul kaasa küll füüsilist vägivalda, see-eest aga vaimset, mille tagajärjed ei jää füüsilisele vägivallale alla. Uuringud märgivad, et Eesti on kahetsusväärsel kombel esirinnas. EU Kids Online värskeima uuringu andmetel on 14% Eesti lastest kogenud küberkiusamist, mis on Euroopa riikide seas kõrgeim vastav näitaja.

IRL Noorte avaldus: õpetaja mõnitamine peegeldub ühiskonnas levinud netikommentaatori mentaliteeti

Loe edasi...

Konservatiivse maailmavaatega noori ühendav IRL Noored taunib õpilaste poolt oma õpetaja mõnitamist.

Õpetaja, oma riik ja kultuur ning perekond on ühiskonna põhiväärtused, mille mõnitamisega halvustatakse iseennast.

Noored on ühiskonna halbadele mõjudele vastuvõtlikum osa ja probleem on märksa laiem, kui täna Tõstamaa keskkoolist avalikkuse ette jõudnud vääritu käitumise juhtum. Probleemi juured ulatuvad 1940datesse aastatesse, mil lõviosa Eesti ühiskonna pika aja jooksul kujunenud vaimsest intelligentsist emigreerus, küüditati või hävitati. Järgnev nõukogude kord aga tegi kõik selleks, et vältida ühiskonna eliidi taastekkimist ja hoida üksikuid eliidi tunnustele vastavaid inimesi obskuursetena.

IRL Noorte avaldus: Tallinna Linnavalitsus ei tohiks keskkonnasõbralike elektriautode soodustamist peatada

Loe edasi...

IRL Noored pöörduvad Tallinna Linnavalitsuse poole seoses keskkonnasõbralike elektriautode osakaalu suurendamiseks kehtinud südalinna parkimissoodustuste kaotamisega. IRL Noored kutsuvad avaliku pöördumisega linnavalitsust üles leidma seni kehtinud elektriautode soodustuste säilitamiseks kõiki osapooli rahuldav lahendus.

Tallinna linnavalitsus muutis alates 1. jaanuarist 2013 parkimistasu määrust kaotades seni elektriautodele südalinna parkimisalal kehtinud soodustused.

IRL Noored on seisukohal, et linnavalitsus peaks tegema kõik endast oleneva soodustamaks kesskonnasõbralikke, heitgaase mittetootvaid ja madala müratasemega elektriautosid bensiini- ja diiselmootoriga sõidukite ees. Ehkki valitsev linnavõim põhjendab otsust elektriautode rohkusega linnas ei ole nootred selle argumendiga päri. Tallinnas on kokku registreeritud 157 700 sõidukit, millest elektriautosid on 156 ehk alla 0,1 protsendi.

IRL Noored: noorte tööpuuduse vastu aitavad paremad praktikavõimalused

Loe edasi...

Täna kogunes IRL Noorte laupäevasel üldkogul valitud uus juhatus arutamaks kõrgharitud noorte tööpuuduse teemat. Arutelu tulemusena teevad IRL Noored osapooltele ettepaneku liikuda edasi neljapunktilise plaaniga.

1. Erialapraktika võimaluste senisest märksa ulatuslikum ärakasutamine. Tööandjad nõuavad kandidaatidelt varasemat erialast töökogemust. Samas ka kõige võimekamatel ülikoolilõpetajatel on üldjuhul vaid kahenädalane praktikakogemus, mis töökogemuse nõuet ei täida. Kandidaadi kogemuste ja tööandja soovide vahel valitseb lõhe. IRL Noored teevad ülikoolidele ja tööandjatele ettepaneku vaadata üheskoos üle praktika korraldamise ja tasustamise süsteem. Hetkesüsteem meie hinnangul tööjõuturu vajadustele ei vasta ja tudengid eelistavad erialasele praktikale töötamist hooajatöödel. Samas on toimivaid praktikakorralduse näiteid mitmetest Euroopa riikidest.

Alamkategooriaid