Visioon ja missioon

Visioon

IRL Noored on kõige elujõulisem ja atraktiivsem noorteorganisatsioon Eestis, mis osaleb aktiivselt Eesti ühiskonnaelu korraldamises ning pakub ettevõtlikele ja poliitikahuvilistele noortele parimaid arenguvõimalusi.

 

Missioon

- väärtuspõhise ja eetilise poliitilise kultuuri edendamine;

- noorte kaasamine riigi ning ühiskonna kujundamisse;

- noorte julgustamine ideede elluviimisel ning sellele mitmekülgne kaasa aitamine;

- vastutustundlike, loovate ja ettevõtlike noorte arendamine.

Share